Maak gebruik van de kmo-portefeuille en bespaar op uw opleidings- of advieskost

Als ondernemer wilt u bijblijven. En dus volgt u al eens een opleiding. Wist u dat u hiervoor een subsidie kan krijgen van de Vlaamse overheid? De kmo-portefeuille is er niet alleen voor werknemers van kmo’s, maar voor alle werkenden. Dus ook voor zelfstandigen die alleen werken, in hoofd- of bijberoep, voor zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten. De subsidie-aanvraag verloopt volledig online en is aan strikte voorwaarden verbonden.

De kmo-portefeuille: wat is dat?

De Vlaamse overheid geeft via de kmo-portefeuille steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en aan vrije beroepers voor opleiding en advies.

 

De steun bedraagt 30% (KO) of 20% (MO) van de opleidings- of advieskost. U kan zo tot 7.500 euro steun per jaar krijgen.

 

Een kleine onderneming (KO) heeft minder dan 50 voltijdse werknemers, een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of balanstotaal van maximum 10 miljoen euro. Een middelgrote (MO) heeft 50 tot minder dan 250 voltijdse werk nemers, een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of balanstotaal van maximum 43 miljoen euro. Over het verschil tussen klein en middelgroot vindt u meer info op www.kmo-portefeuille.be. De Vlaamse overheid houdt ook rekening met partner- en verbonden ondernemingen.

Waarvoor kan u een subsidie aanvragen?

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Op de website www.kmo-portefeuille.be vindt u haarfijn uitgelegd wat er precies onder opleiding of advies valt. Het moet alleszins gaan om een opleiding of een advies waardoor de werking van uw onderneming verbetert.

 

Enkele voorbeelden: een opleiding in kostprijsberekening, een training rond sociale media, een bijscholing in verkooptechnieken, een schriftelijk advies dat u helpt een marketingplan op te stellen, of een investeringsanalyse te maken, ... maar ook sectorgebonden cursussen.

 

Bouwunie is trouwens een geregistreerde dienstverlener. U kan door ons georganiseerde opleidingen via de kmo-portefeuille betalen.

Onze registratie = DV.O212324

De aanvraag

De aanvraag voor de kmo-portefeuille verloopt volledig online via een interactieve applicatie op www.kmo-portefeuille.be.

 

De eerste keer moet u zich registreren om toegang te krijgen als gemachtigde van de onderneming. Dit doet u met uw elektronische identiteitskaart, token of mobiele app.

Daarna volstaat het om u opnieuw aan te melden telkens u een subsidieaanvraag wil doen.

 

Op de website van de kmo-portefeuille vindt u een handige gebruikershandleiding die het hele proces van aanvragen en betalen stap voor stap voor u uitlegt.

 

Erg belangrijk is dat u de subsidieaanvraag tijdig indient via de webapplicatie. Tijdig wil zeggen ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding of het advies.

 

Enkel opleidingen georganiseerd door of advies van geregistreerde dienstverleners komen in aanmerking voor subsidiëring. Een lijst van de geregistreerde dienstverleners vindt u op de website van de kmo-portefeuille.

In het kort

 1. U schrijft zich in voor een opleiding of ondertekent een adviesovereenkomst.
 2. U doet de subsidieaanvraag via de website kmo-portefeuille.be.
 3. U stort uw eigen bijdrage op de kmo-portefeuille-rekening van de Vlaamse overheid (via Sodexo).
 4. De Vlaamse overheid stort uw subsidie ook op deze rekening.
 5. U volgt de opleiding of krijgt het advies.
 6. U betaalt de factuur online via de kmo-portefeuille.

Nog nuttig om weten

Wie zijn de “werkenden” in uw bedrijf?

De overheid geeft een precieze omschrijving van een werkende. Het gaat om:

 

»De bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ;

»De persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;

 • De natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • De helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
 • De meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen).

 

Jobstudenten, interimkrachten en IBO’ers horen daar niet bij. Als zij voor u een opleiding volgen, kan u die niet via de kmo-portefeuille betalen.

 

 

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De aanvraag voor de opleiding gaat over een bedrag van minstens 100 euro exclusief btw. De cateringkosten zijn beperkt tot 25 euro per persoon per dag. Niet subsidiabele kosten, zoals de btw, extra kosten voor catering, cursusmateriaal en dergelijke, maar ook voorschotfacturen bijvoorbeeld, moet u rechtstreeks aan de dienstverlener betalen.
 • Het advies kost minimaal 500 euro exclusief btw en staat in een geschreven document.
 • De opleiding of het adviesproject is beëindigd voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.

Meer informatie?

Voor alle vragen over de kmo-portefeuille - ook technische! - kunt u terecht op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Overheid (elke werkdag van 9 tot 19 uur). Op de website www.kmo-portefuille.be vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

TIP

Alle communicatie over de afhandeling van uw subsidievraag en de betaling van de dienstverlener verloopt via mail. Zorg er dus voor dat u een correct e-mailadres doorgeeft aan de kmo-portefeuille!

 

Nog beter is uw e-mailadres registreren in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Via de eenvoudige tool “My Enterprise” kan u zelf een aantal belangrijke gegevens in de KBO aanpassen (myenterprise.be). Zo houdt u uw ondernemingsgegevens juist en up-to-date.

Niet onbelangrijk nu de overheid steeds meer elektronisch werkt.

BELANGRIJK!

Als u uw arbeiders (PC 124, paritair comité bouwnijverheid) in opleiding stuurt, vergeet dan ook niet Constructiv te contacteren voor uw sectorale tussenkomsten in loon- en/of opleidingskost en/of premies!

De contactgegevens van uw Constructiv-adviseur vindt u op constructiv.be/nl-BE/regios.aspx.

Wees op tijd met je aanvraag! Dit moet ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding of het advies gebeuren.